تبدیل گیربکس دستی به اتومات

گامی بزرگ در صنعت خودرو: تبدیل گیربکس دستی به اتومات

تبدیل گیربکس دستی به اتومات بسیار پیچیده است و نیاز به تخصص و دانش فنی دارد. بسته به نوع خودرو، تبدیل گیربکس دستی به اتوماتیک ممکن است شامل تعویض قطعاتی مانند گیربکس، تعویض موتور، نصب سیستم کنترل اتوماتیک و یا سایر اقدامات دیگری باشد. در بسیاری از موارد، تبدیل گیربکس دستی به اتومات ممکن است …

گامی بزرگ در صنعت خودرو: تبدیل گیربکس دستی به اتومات ادامه »